Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

 

Stowarzyszenie Św. TekliZ inicjatywy grupy Parafian Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Tekli w Dobrzycy w dniu 12.02.2009 zostało zawiązane „Stowarzyszenie Św. Tekli”

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ks. Roman Kłobus a jego zastępcą Zenon Lisiak.

Celem powołania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej oraz religijnej opartej na współpracy z Duchownymi Parafii w Dobrzycy jak również korzystaniu z bazy obiektów noclegowych oraz konferencyjnych Parafii Dobrzyca.Stowarzyszenie św. Tekli w inauguracyjnym roku swej działalności celem pozyskania środków finansowych na wsparcie organizowanych przez Parafię w Dobrzycy 7-dniowych półkolonii dla dzieci „Wakacje z Bogiem” skutecznie opracowało wniosek o dotacje z Funduszu Rozwoju Wsi w ramach programu „Pożyteczne Wakacje” i pozyskało środki na porządkowanie i założenie nowych obszarów zieleni w otoczeniu Kościoła Parafialnego oraz Kaplicy. W wyniku akcji dzieci Parafii Dobrzyca sadziły kwiaty oraz krzewy ozdobne.
Pozyskane środki pozwoliły zwiększyć liczbę dzieci mogących wziąć udział w półkoloniach oraz przyczynić się do podniesienia standardu oraz atrakcyjności zabaw i wypoczynku pięćdziesięcioro dzieci.

 

Kolejną akcją związaną z działalnością Stowarzyszenia był festyn rodzinny „Pożegnanie Lata”. Festyn przyciągnął wielu Parafian i Gości zarówno młodszych jak i starszych. Pozyskane środki zostały przeznaczono na dalszą działalność Stowarzyszenia.

 

W grudniu z okazji Św. Mikołaja, Stowarzyszenie zakupiło i przygotowało paczki ze słodyczami, które rozdawał Mikołaj wszystkim dzieciom biorącym udział we Mszy św. dla dzieci w dniu 05.12.2009 r.

W 2009 r. członkowie Stowarzyszenia z inicjatywy Zenona Lisiaka pomagali Księdzu Proboszczowi Parafii Dobrzyca w opracowaniu wniosku o przyznanie dotacji ze środków PROW w ramach programu „Odnowa Wsi” na remont zabytkowej drewnianej świątyni parafialnej. Wniosek ten nie uzyskał pozytywnej akceptacji.

 

W ramach działalności charytatywnej Stowarzyszenie św. Tekli podjęło na szeroką skalę akcję zbiórki środków finansowych pod hasłem „DLA MONIKI” celem wsparcia finansowego kosztów leczenia chorej na raka parafianki Moniki Mikołajczak.
W ramach tej samej akcji Stowarzyszenie zorganizowało w Kościele Parafialnym w Dobrzycy koncert poezji oraz piosenki religijnej, zapraszając artystów z zespołu „Fabryka Spektakli”. W koncercie wzięło udział liczne grono dzieci oraz osób dorosłych.W 2010 r. członkowie Stowarzyszenia wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Dobrzyca ponownie opracowali wniosek o przyznanie dotacji ze środków PROW w ramach programu „Odnowa Wsi” na remont zabytkowej drewnianej świątyni parafialnej. Wniosek ku naszej radości uzyskał pozytywną akceptację Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Lider+. 
Parafia oczekuje na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.
Stowarzyszenie opracowało również wniosek na remont Kościoła parafialnego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W miesiącu maju z inicjatywy Zenona Lisiaka członkowie Stowarzyszenia wraz z ks. Proboszczem podjęli decyzję o pomocy „Powodzianom” z miejscowości Gorzyce k/Sandomierza. Dzięki wsparciu sponsorów, hojności Parafian a także Ministerstwa Edukacji Narodowej w miesiącu czerwcu gościliśmy w Domu Katolickim 45 dzieci z tej miejscowości. Zenon Lisiak był koordynatorem całej akcji a także autorem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Byliśmy pierwszymi z Wielkopolski, którzy gościli „Powodzian”.

 

W miesiącu czerwcu Stowarzyszenie wsparło finansowo półkolonie „Wakacje z Bogiem”.

 

13 września 2010 r. tradycyjnie odbył się festyn „Pożegnanie Lata”, który zgromadził na „Placu Kongresowym” rzesze Parafian i Gości. Wszystkich bawił profesjonalny duet konferansjerów z Ostrowa Wlkp. Odbyło się wiele konkursów dla dzieci i dorosłych – strzelanie z wiatrówki, rzucanie lotkami, Ksiądz Proboszcz bronił rzuty karne, każdy mógł zmierzyć sobie poziom cukru i ciśnienie, odbyła się parada motocykli, loteria fantowa w której główną nagrodą był rower, każdy mógł przejechać się zabytkowym wozem strażackim, były darmowe gofry, wata cukrowa i placek drożdżowy oraz wiele innych atrakcji. Zabawy nie było końca.

Pobierz Statut Stowarzyszenia.doc

Pobierz Statut Stowarzyszenia.pdf

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl