Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

 
Ministranci naszej parafii wraz z duszpasterzami
Ks. Proboszczem Romanem Kłobusem i Ks. Wikariuszem Jarosławem Kołodziejczakiem
oraz Panem Kościelnym - Józefem Jędraszakiem
Dobrzyca - Boże Ciało - 30.05.2013
Ministranci Parafii Sw. Tekli
 

72 Ministrantów obecnych na zdjęciu (wg kolejności alfabetycznej): Banaszak Hubert, Bączyk Adam, Bączyk Maciej, Błaszak Przemysław, Chwałkowski Jonasz, Ciesielski Mateusz, Czajka Kacper, Damrych Tobiasz, Dłużak Kamil, Dłużak Mikołaj, Doczekalski Łukasz, Domagała Igor, Fabisz Krzysztof, Florczyk Bartosz, Frankowski Igor, Goździela Jan, Goździela Stanisław, Ignasiak Filip, Jackowiak Aleksander, Jańczak Mateusz, Jopp Igor, Jusza Piotr, Kaczmarek Oskar, Kasprzak Dawid, Kasprzak Kamil, Kaźmierczak Bartosz, Klonowski Łukasz, Konrady Jakub, Kostuj Grzegorz, Kot Nikodem, Kręciołek Michał, Królik Artur, Królik Jonasz, Krzeszewski Filip, Maniak Kamil, Maroszek Tomasz, Matyniak Jacek, Mocydlarz Daniel, Mocydlarz Patryk, Moczyński Adam, Olejniczak Jacek, Osuch Michał, Palczewski Bartosz, Parysek Antoni, Piestrzyński Kacper, Pietrzak Mateusz, Poczta Bartosz, Poszywała Mikołaj, Regus Jonasz, Regus Miłosz, Remus Michał, Remus Patryk, Roszak Natan, Rudnik Dominik, Słojewski Bartosz, Słojewski Jakub, Stawik Bartosz, Stencel Wiktor, Szkudłapski Dominik, Szulc Mateusz, Szułczyński Jędrzej, Szymczak Maik, Szymczak Mikołaj, Twardowski Sebastian, Wach Damian, Wach Krystian, Walczak Artur, Wochna Jonasz, Wojciechowski Jakub, Wojciechowski Piotr, Wrobiński Jakub, Wypuszcz Bartosz.

 
17 Ministrantów nieobecnych na zdjęciu: Fabisiak Dominik, Herzog Dominik, Herzog Mikołaj, Kaźmierczak Krzysztof, Klonowski Marcin, Kolenda Marcin, Krawiec Sebastian, Kulas Dawid, Mikołajczak Artur, Milczarek Paweł, Sobański Robert, Szlachta Kacper, Szlachta Marcin, Tyrcz Aleksander, Wielgosz Mariusz, Wojciechowski Łukasz, Ziemkiewicz Artur.
Ołtarz głowny 1Ołtarz główny w kościele Św. Tekli w Dobrzycy
Powstał w 1780 r., w stylu późnobarokowym. Jest to ołtarz architektoniczny, z parami kolumn. 
W centrum ołtarza tabernakulum z postaciami aniołków po bokach. W restabulum znajduje się obraz św. Tekli (namalowany wg. miedziorytu przez Augustyna Kierblewskiego w 1780 r.), który zasłania obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Na bokach dwie figury: św. Piotra Ap. (z kluczami do Królestwa Niebieskiego) i Św. Pawła Ap. (z mieczem).
Miedzy kolumnami dwie mniejsze figury, jedna z nich to św. Joachim, druga - postać nieznana.
Zwieńczenie w formie szczytu z ćwierćkolistymi spływami z obrazem Chrystusa Boleściwego (z XVII w.). 
Całość szczytu ołtarza zdobi 6 siedzących aniołków.

Przygotowanie ołtarza na ofiarowanie

 

Przygotowanie_otarza

 

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.

  3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

  4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.

  5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.

  6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

  7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

  8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

w._DominikPatron Ministrantów

Święty Dominik Savio

Dominik Savio, jeden z patronów ministrantów przyszedł na świat w ubogiej włoskiej rodzinie

we wsi Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 roku. Jego rodzice byli prostymi ludźmi.
Ojciec Karol był rzemieślnikiem, a matka Brygida krawcową.
W wieku 12 lat wstąpił do Oratorium w Turynie założonym przez św. Jana Bosko.
Dominik bardzo szybko dojrzewał duchowo.
 
 
Już w wieku 5 lat służył do mszy świętej jako ministrant, a w wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię świętą co było w tamtych czasach rzadkością. O jego dojrzałości świadczą jego postanowienia po przyjęciu po raz pierwszy komunii:
Będę się często spowiadał, a do komunii przystępował ilekroć pozwoli mi na to mój spowiednik
Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja
Śmierć - tak, ale nie grzech
Młody Dominik poddał się całkowicie kierownictwu duchowemu ks. Jana Bosko. Szybko można było zauważyć wzrost duchowy u młodego Dominika. Pewnego razu dwaj koledzy zamierzali się pojedynkować na kamienie. Dominik wpadł między nich z krzyżem i wołał: "Chrystus nawet na krzyżu przebaczył, a wy nie potraficie przebaczyć drobiazgów". Jego interwencja okazała się skuteczna. Z podobnym skutkiem upominał gorszycieli i przeklinających. Pewnego razu po mszy porannej Dominik zaczął się modlić przed Najświętszym Sakramentem. Modlił się tak przez kilka godzin trwając w modlitwie kontemplacyjnej. Po tej długiej modlitwie w zimnym kościele Dominik bardzo ciężko zachorował a wkrótce po tym zmarł. Po śmierci Dominik Savio cieszył się coraz większą sławą i kultem, co doprowadziło do procesu beatyfikacyjnego, a następnie kanonizacyjnego. W 1933 roku papież Pius XI wydał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Dominika. Przy tej okazji nazwał go "małym świętym" oraz "gigantem ducha". W Roku Świętym 1950, Jubileuszowym, papież Pius XII ogłosił Dominika Savio błogosławionym, a w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, czyli w 1954 roku, zaliczył go w poczet świętych. Relikwie świętego znajdują się w Turynie, w bazylice Matki Bożej. Jest jednym z najmłodszych świętych czczconych w kościele powszechnym. Jest patronem nas, ministrantów. Myślę, iż Dominik Savio był właśnie takim wzorem prawdziwego ministranta. On służył z radością Panu, a czy my też jesteśmy gotowi na takie poświęcenia jak św. Dominik?
 

Modlitwa

Umiłowany święty Dominiku Savio oddaję się w twoje ręce i przez miłość Jezusa, która ciebie wybrała i uczyniła świętym, błagam cię, abyś modlił się za mnie, aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał. Przeto proszę cię, abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, które będą czyniły moje serce ochoczym i zdolnym do wiaryi cnoty. Proś dla mnie o dar mądrości, abym wolał niebo od ziemi i odróżniał prawdę od fałszu; o dar rozumu, który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; o dar rady, abym umiał znajdować właściwą drogę wśród wszystkich zawiłości życia; o dar męstwa, aby wszystkimi moimi wysiłkami kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; o dar pobożności, abym pobożny był i skupiony; i o dar bojaźni Bożej, abym wśród wszystkich spływających na mnie błogosławieństw zachował równowagę i okazywał nabożną cześć. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Zasady ministranta

 

• Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki

• Ministrant służy Chrystusowi w ludziach

• Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem

• Ministrant rozwija w sobie życie Boże

• Ministrant poznaje liturgię i żyje nią

• Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość

• Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie

• Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa

• Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej

• Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl