Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

Historia Eucharystycznego Ruchu Młodych 

Eucharystyczny Ruch Młodych powstał we Francji w 1916 roku,

jako odpowiedź na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z 1914 roku w Lourdes (czytaj Lurt).

 

 
Na terenie Polski Krucjata Eucharystyczna zostaje założona przez Św. Urszulę Ledóchowską – założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Matka Urszula zakłada pierwsze koło Krucjaty Eucharystycznej w Pniewach k/Poznania dnia 1-go stycznia 1925 roku. Krucjata w Polsce stale się rozwijała, tak że w 1939 roku osiągnęła liczbę 200 tys. dzieci. Druga wojna światowa przerwała rozwój Krucjaty. Ożywienie Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce nastąpiło w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego roku szkolnym 1985/1986.
Dzisiaj Eucharystyczny Ruch Młodych jest Ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przezywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat.
 

krzy_ERMModlitwa ERM

 

Panie, naucz nas
Wybierać Ciebie każdego dnia
I odpowiadać Tobie "TAK"
Każdym naszym czynem
Jak Maryja.
 
 

Spraw, byśmy mogli iść za Tobą bez lęku,
Kochać Ciebie ponad wszystko
Mocą Eucharystii!

Uczyń nas braćmi dla tych,
Których stawiasz na naszej drodze!

Uczyń nas dla wszystkich świadkami
Tego wszystkiego, co widzieliśmy i słyszeliśmy,
Tego, w co wierzymy i czym żyjemy!

Tak, by każdy będąc z nami
Mógł rozpoznać w Tobie
Jedynego Boga.
Amen.
logo_erm
 

 

Podstawą duchowości ERM jest Pismo Św., a szczególnie 3 teksty:

Łk 22,19-20 i J 13,1-35 – Ostatnia Wieczerza,

Łk 24,13-35 – spotkanie Jezusa z uczniami idącymi do Emaus,

J 19,28-37 – przebicie Serca Jezusowego na krzyżu.

 

Eucharystyczny Ruch Młodych stawia sobie za cel:

- uformować młodego człowieka na przyjaciela Jezusa;

- uczynić go człowiekiem żyjącym Eucharystią;

- ukształtować w nim postawę apostolską.

 

Zgodnie z założeniami formacji, ERM stawia swoim członkom zadania związane z realizacją 4 zasad:

- czytaj Ewangelię

- żyj Mszą Świętą

- kochaj bliźnich

- bądź trzynastym apostołem.

 

Obowiązki członka ERM-u

1. Modli się gorliwie rano i wieczorem.

2. Często bierze pełny udział we Mszy św. i adoruje Pana Jezusa.

3. Słucha uważnie rodziców i wychowawców.

4. Pilnie wypełnia swoje obowiązki.

5. Jest czysty w myślach, słowach i uczynkach.

6. Jest dobry, nie kłóci się i chętnie pomaga innym.

7. Zawsze mówi prawdę.

8. Żyje sprawami Kościoła, Ojczyzny, Parafii i wspiera w modlitwie Ojca Św.

9. Wnosi radość, pokój i zgodę w swoje otoczenie.

10. Nie pije alkoholu, nie pali papierosów i nie używa narkotyków.

 

Wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych naszej parafii

 

Radością są 44 dziewczynki, które tworzą Eucharystyczny Ruch Młodych w naszej parafii.

Pamiętajmy o nich w modlitwie.

 

Wsplnota_ERM_2010

 

 

Imię i nazwisko Szkoła/klasa
Rok przyjęcia do ERM
I ślubowanie

Julia Kłakulak

Magdalena Kolenda

Wiktoria Ławniczak

Milena Taterka

Paulina Walendowska

Aleksandra Kasprzak

Katarzyna Czajka

Adriana Dzierla

Maria Krawiec

Gabriela Banaszyńska

Beata Gałęska

Weronika Kaik

Aleksandra Kaźmierczak

Julia Kostuj

Natalia Lis

Magdalena Moczyńska

Aleksandra Prusak

Izabella Stencel

Kinga Ciesielska

Marta Kliber

Magrareta Owczarz

Katarzyna Wilczyńska

Teresa Zych

Blanka Banaszyńska

Milena Gałęska

Emilia Kaczmarek

Klaudia Kasprzak

Weronika Kaźmierczak

Natalia Pawłowska

Weronika Wach

Klaudia Zawodna

Malwina Damrych

Klaudia Dłużak

Natalia Goździela

Katarzyna Krawiec

Klaudia Matjasik

Daria Mocydlarz

Wiktoria Rutecka

Weronika Wesoły

Jagoda Zemmler

Jagoda Banaszyńska

Klaudia Michalczak

Dominika Słaboszewska

Magdalena Wesoły

 

SP III

SP III

SP III

SP III

SP III

SP IV

SP IV

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP V

SP VI

SP VI

SP VI

SP VI

SP VI

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G I

G II

G II

G II

G II

G II

G II

G II

G II

G II

G III

G III

G III

G III

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2011

2011

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2008

2008

2007

2007

2007

2011

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2007

2010

2009

2006

2006

2007

2009

2006

2008

2009

2006

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl