Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

 

Według pierwszej zachowanej księgi wpisowej, „Bractwo Pospolite p.w. Świętej Anny” powstało 4 sierpnia 1780 r. Bractwo liczyło 60 członków.

Ksiądz Kurkiewicz zorganizował zebranie 17.07.1785r. podczas którego uchwalono 10 paragrafów ustalających prawa i obowiązki braci, a między innymi paragraf 7 postanawia, że członkowie mają prawo głosu dopiero po 3 latach, paragraf 9 ustala wpisowe w wysokości 1zł i 10 fenigów za wpisanie do książki oraz 12zł albo 5 funtów wosku, beczkę piwa i 1 rok usługi kościelnej. Ustalono też karę za złamanie obowiązków brata, która będzie egzekwowana za pomocą „Przewielebnej Policji”

Pisarze braccy mieli tylko sobie znany sposób aktualizacji ewidencji poprzez co ustalenie liczebności Bractwa według księgi wpisów nie jest możliwe. Księga wpisów kończy się na dacie 09.06.1932r. Jedynie ewidencja opłat wskazuje, że w latach:
1860-1868 było 72 braci
1869-1892 było 121 braci
1893-1911 było 130 braci
1912-1925 było 112 braci

Od roku 1921 został uproszczony tryb przyjmowania członków – nie potrzeba już rekomendacji.

 


Władze Bractwa
 

Bractwem zarządzali cechmistrze, przy pomocy zastępców i braci stołowych – wybierani na zebraniach ogólnych. W latach ostrej antypolskiej polityki Prus, kiedy Kościół dostał się pod nadzór administracji cywilnej, cechmistrze byli zatwierdzani przez burmistrza. W protokołach wyborów figuruje podpis burmistrza Paternowskiego, gorliwego wykonawcy Pruskich zarządzeń w latach 1832-1840. 

Według księgi wpisowej ustalono poczet cechmistrzów: 
Od ?-1787 Bartłomiej Norowski
1788-1788 Urban Sosyński
1789-1793 Augustyn Sokalski
1794-1808 Antoni Cwikliński
1809-1815 Jakub Bąborowicz
1816-1820 Andrzej Gałczyński
1821-1824 Jan Klayber
1825-1827 Mateusz Szukalski
1828-1830 Józef Dupczyński
1831-1834 Bonawentura Unisławski
1835-1842 Józef Murawski
1843-1848 Makary Klinowski
1849-1853 Kazimierz Chrobot
1854-1854 Maciej Szukalski
1855-1864 Tomasz Jerszyński
1865-1901 Kacper Banaszyński
1901-1946 Piotr Radowicz
1946- ? Piotr Rostalski
?-1986 Piotr Bandulet
W dniu 7.10.1986 zostaje wybrany Wojciech Szukalski
 

 

Kobiety w Bractwie
 

Od czasów cechmistrza Kacpra Banaszyńskiego do bractwa rozpoczęto przyjmować kobiety. Na przestrzeni lat 1881-1930 było ich 10: 
26.12.1881 – Agnieszka Strzelec
26.12.1881 – Apolonia Biernat
26.12.1881 – Antonina Bonczyk
15.10.1882 – Jadwiga Bielska
19.09.1909 – Pelagia Germaziak
23.01.1910 – Franciszka Gulcz
15.06.1916 – Władysława Kunicka
11.03.1920 – Agnieszka Szczepaniak
04.02.1930 – Zofia Borowicz

 

Do roku 1903 Bractwo działało według statutu uchwalonego 17.07.1985. Na początku roku 1904 proboszcz dobrzycki ks. Niziński, wbrew faktowi oczywistemu, historycznie udokumentowanemu zanegował istnienie Bractwa jako bractwa ponieważ nie miało erekcji władzy kościelnej. Opracował więc nowy statut który został zatwierdzony przez arcybiskupa Floriana Stablewskiego w dniu 09.02.1904r. Tym sposobem Bractwo zostało odmłodzone o przeszło 100 lat.
 

W okresie wojny działalność Bractwa została zawieszona.
 

Pierwsze zebranie po wojnie odbyło się 05.06.1945r. Bractwo liczyło w ów czas 20 członków. Wielu umarło lub zginęło podczas okupacji. Na drugim zebraniu w dniu 25.06.1946r. wybrano nowego cechmistrza Piotra Rostalskiego oraz zastępcę Piotra Banduleta. Uchwalono też postawić krzyż na grobie zmarłego w dniu 02.04.1946r. długoletniego cechmistrza Piotra Radowicza. W tym roku Bractwo liczyło 36 braci. Zebrania odbyły się jeszcze w roku 1947 i 1948. Bractwo liczyło 42 członków.

Niestety od roku 1949 nie ma już protokołów. Jedyny ślad to rozliczenia kasowe do roku 1950. Po tym roku nie ma już żadnych akt dot. Działalności bractwa. Przyczynił się do tego komunistyczny reżim, prześladujący każdego człowieka związanego z Kościołem. Jedynie kilku braci wiernych św. Annie obsługiwało ołtarze i procesje. Jako chwalebny przykład należy wymienić brata Piotra Banduleta, który po śmierci cechmistrza Piotra Rostalskiego, jako jego zastępca sprawował tę funkcję aż do późnej starości, przyczyniając się między innymi do reaktywowania Bractwa. Dzięki niemu zachowały się księgi brackie. Dnia 07.10.1986r. w święto Matki Boskiej Różańcowej, reaktywowano Bractwo Świętej Anny. Zapisało się 41 członków. Na jego czele stoi Wojciech Szukalski. Bractwo nie kieruje się już ani starym z 1785 roku ani z 1904 roku statutem.
 

W roku 1988 poświęcony został sztandar Bractwa.
 

 

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl