Msze Święte

W niedzielę i święta:

8:00

9:00

11:00

16:00

W dni powszednie

18:00

Spowiedź

W dni powszednie

od godziny 17:40


W pierwszy czwartek

od godziny 17:00


W pierwszy piątek

od godziny 15:30

Chrzest

 • -akt urodzenia dziecka
 • -świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • -dane chrzestnych (rok urodzenia, zamieszkanie, zawód)
 • -zaświadczenie dla chrzestnych spoza parafiiDo przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył szesnaście lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (KPK kanon 874)Małżeństwo

 • -świadectwo chrztu i bierzmowania
 • -świadectwo nauki religii (z ostatniej klasy)
 • -potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego
 • -świadectwo o odbytym poradnictwie rodzinnym
 • -dokumenty z USC (dla małżeństwa konkordatowego)
 • -dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty)
 • -dane świadków małżeństwa (rok urodzenia, adres zamieszkaniaNależy zgłosić się trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być parafia narzeczonej lub narzeczonego)Poradnictwo rodzinne.Duszpasterstwo Rodzinne przy Parafii w Nowej Wsi pełni dyżur w każdą sobotę w godzinach 9:00 - 11:00 (możliwość uzgodnienia dogodnego terminu spotkania).
Kontakt telefoniczny: 0 691 080 505 ; (0-62) 741 46 05 (po godz. 20:00) 
Duszpasterstwo Rodzin w ramach działalności:
- broni poczętego życia
- prowadzi spotkania z narzeczonymi
- prowadzi poradnictwo rodzinne
- doradza osobom uzależnionym i współuzależnionym
- pomaga ofiarom, sprawcom i świadkom przemocyPogrzeb

 • -karta zgonu
 • -akt zgonu z USC
 • -zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach, (jeżeli były udzielone)

Copyright © 2017 Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Tekli

ul. Rynek 6

63-330 Dobrzyca

Tel: 0-62 741 30 10

poczta@parafia-dobrzyca.pl